Students 2019

LLM (IPR) PhD

 1. Joyson Sajan
 2. Kutty Firdaus Amar Raj
 3. Lan Francis
 4. Alfi Anwar
 5. Amrutha P Murali

LLM (IP)PhD

 1. Simi K K
 2. Anwin V Andrews
 3. G Poornima Vishal

LLM (One Year)

 1. Karan Sanjaya
 2. Amrutha Suresh
 3. Arjun Sajeevan
 4. Renjana R
 5. Lakshmi Somanathan
 6. Korah P Chacko
 7. Aiswarya James
 8. Kripa Prasad
 9. Gokul Krishnan
 10. Benita Alphonsa
 11. Rahmathullah M
 12. Prabhath P
 13. Sandra Mary Netto
 14. Krishna Ajay
 15. Jayanthy T T
 16. Sreenath K P
 17. Hariramya K